ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

Λάζου Αντιγόνη, καθηγήτρια

(Διευθύντρια)

Μόσιαλος Γεώργιος, καθηγητής

(Αναπλ. Διευθυντής)

Κουβάτση Αναστασία, καθηγήτρια

(Υπεύθυνη κατεύθυνσης Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική)

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος , Αναπλ. Καθηγητής

(Υπεύθυνος κατεύθυνσης: Βιοτεχνολογία-Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων)

Κοντογιάννης Δημήτριος, Αναπλ. καθηγητής