Όνομα Φοιτητή

Τίτλος Εργασίας

Επιβλέπων Καθηγητής

Βασιλακοπούλου Δήμητρα

Λοιμογόνοι παράγοντες που επάγουν δυσβίωση στο σαλιγκάρι Cornu aspersum και αναβίωση

Γιάγκου Μηνάς

Στάϊκου Αλεξάνδρα

Καρρόκη Ελένη

Η επίδραση των GCN5 και ADA2b στην έκφραση γονιδίων της βιοσύνθεσης γιββερελλινών κατά το βιολογικό κύκλο του Arabidopsis thaliana

Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος

Κουσκουβέλη Άννα

Σύγκριση της ανθεκτικότητας φυτών δίκοκκου και τρίκοκκου σιταριού σε διάφορες καταπονήσεις

Παντέρης Εμαμανουήλ

Παρασκευά Αναστασία

Γενετική τροποποίηση στελεχών Listeria monocytogenes

Γιάγκου Μηνάς

Κοτζαμανίδης Χαράλαμπος

Παρίσης Ευθύμιος

Γονιδιωματική ανάλυση στελεχών κυανοβακτηρίων που συμβιούν με σπόγγους

Γκέλης Σπυρίδων

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Πρωτόγερος Ανδρέας

Έλεγχος παραγωγής ισταμίνης από Gram αρνητικά ισταμινοπαράγωγα βακτήρια σε συνθήκες όξινου PH

Γιάγκου Μηνάς

Σούλτος Νικόλαος

Σειρά Ελευθερία

Γενετική αλληλεπίδραση μεταξύ της ακετυλίωσης των ιστονών και των αναγνωστών μεθυλιωμένης ιστόνης (Genetic interaction between histone acetylation writers and histone methylation readers)

Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος

Χριστούδια Νικολέττα

Επιδημιολογική επιτήρηση λυμάτων για Sars-Cov-2

Ντάφου Δήμητρα

Όνομα Φοιτητή

Τίτλος Εργασίας

Επιβλέπων Καθηγητής

Ζήκας Θωμάς

Χρήση φυσικών αντιοξειδωτικών στην νευροπροστασία

Ντάφου Δήμητρα

Κυρίτση Μαρία

Προσδιορισμός και κατανομή του μικροβιώματος στο πεπτικό σύστημα του εδώδιμου χερσαίου σαλιγκαριού Cornu aspersum maxima μέσω αλληλούχησης ΤΟΥ 16S rRNA

Γιάγκου Μηνάς

Λυκούδη Ελισάβετ

Μοριακή ταυτοποίηση νωπής ρίγανης και θυμαριού που διακινούνται στην Ελληνική αγορά τροφίμων

Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος

Μαυρίδου Ευαγγελία

Γονιδιωματική ανάλυση συμβιωτικού μικροβιώματος σε είδη δίθυρων του Θερμαϊκού κόλπου. Σχέση με την ποιότητα της σάρκας τους

Μιχαηλίδης Βασίλειος

Παταβού Βικτωρία

Μεταβολομική μηχανική της Yarrowia lipolytica για αυξημένη παραγωγή λιπιδίων

Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος

Πετρίδου Σωσσάνα

Διερεύνηση των αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων φυσικών προϊόντων

Λάζου Αντιγόνη

Ρόγκα Χριστίνα

Προσδιορισμός ορολογικών δεικτών σε μικρά μηρυκαστικά μολυσμένα με LENTI- Ιούς και σχέση τους με την ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος

Παπαδόπουλος Ι. Αθανάσιος

Σκαρλατούδη Θεοδώρα

Απομόνωση άγριων οξυγαλακτικών βακτηρίων από τυριά που παρασκευάζονται με νωπό γάλα και αξιοποίηση τους ως καλλιέργειες εκκίνησης για γαλακτοκομικά προϊόντα

Παπαδόπουλος Ι. Αθανάσιος

Τζιάτζια Λυδία

Βελτίωση της πλατφόρμας παραγωγής τερπενίων στον σακχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae

Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος

Χαρικλέους Μυρσίνη

Εντοπισμός Μοριακών Δεικτών στο Αίμα και το Γάλα Μικρών Μηρυκαστικών που Σχετίζονται με τη Μόλυνση με Lenti-ιούς

Παπαδόπουλος Ι. Αθανάσιος

Όνομα Φοιτητή

Τίτλος Εργασίας

Επιβλέπων Καθηγητής

Αρσένη Ερμιόνη-Μακεδονία

Χρήση φυσικών αντιοξειδωτικών στην νευροπροστασία

Δροσοπούλου Ελένη

Παπαδοπούλου Αθηνά

Προσδιορισμός και κατανομή του μικροβιώματος στο πεπτικό σύστημα του εδώδιμου χερσαίου σαλιγκαριού Cornu aspersum maxima μέσω αλληλούχησης ΤΟΥ 16S rRNA

Μιχαηλίδης Βασίλειος

Γουγούση Αντωνία

Μοριακή ταυτοποίηση νωπής ρίγανης και θυμαριού που διακινούνται στην Ελληνική αγορά τροφίμων

Μιχαηλίδης Βασίλειος

Κρουσταλάκη Μαρία

Γονιδιωματική ανάλυση συμβιωτικού μικροβιώματος σε είδη δίθυρων του Θερμαϊκού κόλπου. Σχέση με την ποιότητα της σάρκας τους

Γκέλης Σπυρίδων