Εφαρμοσμενη Γενετικη και Βιοδιαγνωστικη
Βιοτεχνολογια-Μοριακη και Μικροβιολογικη Αναλυση Προϊοντων και Τροφιμων
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Τίτλος σπουδών: ΜΔΕ στις Εφαρμογές στη Βιολογίας

Διάρκεια: 3 εξάμηνα

Τρόπος σπουδών: Πλήρης φοίτηση

(υποχρεωτική φυσική παρουσία)

ECTS: 90 ECTS

1° εξάμηνο: Μαθήματα

2° εξάμηνο: Μαθήματα, Πρακτική Άσκηση, Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

3° εξάμηνο: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά ή Αγγλικά

Τοποθεσία: Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Δίδακτρα: €1,500 ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο


Κλωνική ανάλυση καρδιακών προγονικών κυττάρων στο μυοκάρδιο της δεξιάς κοιλίας ποντικού. Εικόνα συνεστιακής μικροσκοπίας από το εργαστήριο του Κ. Χατζηστέργου (μωσαϊκή σήμανση των κλώνων με πράσινο, κόκκινο, κίτρινο και κυανό χρώμα μετά από στοχαστικό ανασυνδυασμό του Cre-αντιδρώντος διαγονιδιακού συστήματος «Κονφετί»)
Κυτταρικός πολλαπλασιασμός μετά τη διαφοροποίηση επαγόμενων πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων ανθρώπου (HiPSCs) σε καρδιακά μυοκύτταρα. Εικόνα συνεστιακής μικροσκοπίας από το εργαστήριο του Κ. Χατζηστέργου. (Κόκκινο= EdU, Πράσινο= Cardiac Troponin T, Λευκά βέλη= Aurora B κινάση, Μπλέ= DNA)
Προβιοτικά βακτήρια. Χρώση Gram, Απομόνωση βακτηριακού DNA (16sRNA) , PCR και ηλεκτροφόρηση προιόντων με ακόλουθη NGS


Θερμικός χάρτης τιμών Fst μεταξύ φυσικών και εκτρεφόμενων πληθυσμών τσιπούρας (από τη διδακτορική διατριβή του Κ. Γκαγκαβούζη, Εργαστήριο Γενετικής Πληθυσμών Ζωικών Οργανισμών του Αν. Καθ. Α. Τριανταφυλλίδη).
Ανάλυση εντοπισμού διαφοροποιημένων γενετικών τόπων (outliers) σε πληθυσμούς τσιπούρας (από τη διδακτορική διατριβή του Κ. Γκαγκαβούζη, Εργαστήριο Γενετικής Πληθυσμών Ζωικών Οργανισμών του Αν. Καθ. Α. Τριανταφυλλίδη).
Ανάλυση DAPC φυσικών και εκτρεφόμενων (FA) ατόμων τσιπούρας (από τη διδακτορική διατριβή του Κ. Γκαγκαβούζη, Εργαστήριο Γενετικής Πληθυσμών Ζωικών Οργανισμών του Αν. Καθ. Α. Τριανταφυλλίδη).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. ανακοινώνει τη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές στη Βιολογία» στις εξής κατευθύνσεις:

1.Εφαρμογές της Γενετικής και Βιοδιαγνωστική

2. Βιοτεχνολογία-Μοριακός και Μικροβιολογικός Έλεγχος Προϊόντων και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα >